fatigue w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fatigue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.fatigué (fatiguée) [fatiɡe] CZASOW. pp

fatigué → fatiguer

II.fatigué (fatiguée) [fatiɡe] PRZYMIOT.

III.fatigué (fatiguée) [fatiɡe] PRZYMIOT.

Zobacz też fatiguer

Tłumaczenia dla hasła fatigue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fatigue w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fatigue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fatigue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fatigue Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文