beat w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła beat w angielski»francuski słowniku

III.beat <prét beat; part passé beaten> [Brit biːt, Am bit] CZASOW. przech.

1. beat (strike aggressively) person:

to beat the shit slang or hell inf out of sb

10. beat SPORT:

IV.beat <prét beat; part passé beaten> [Brit biːt, Am bit] CZASOW. nieprzech.

I.beat back CZASOW. [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sth] back, beat back [sth])

I.beat up CZASOW. [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sb] up, beat up [sb])

I.beat out CZASOW. [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sth] out, beat out [sth])

I.beat in CZASOW. [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sth] in, beat in [sth])

II.beat down CZASOW. [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sth] down, beat down [sth])

I.beat off CZASOW. [Brit biːt -, Am bit -] (beat [sb/sth] off, beat off [sb/sth])

beat w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła beat w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zwroty:

to beat the pants off sb [or sb hollow Brit ] inf

Tłumaczenia dla hasła beat w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

beat Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to beat the tar out of sb Am inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文