loups w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła loups w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

elle a vu le loup hum

Zobacz też jeune

1. jeune (non vieux):

chien-loup <pl chiens-loups> [ʃjɛ̃lu] RZECZOW. m

loup-garou <pl loups-garous> [luɡaʀu] RZECZOW. m

loup-cervier <pl loups-cerviers> [lusɛʀvje] RZECZOW. m

saut-de-loup <pl sauts-de-loup> [sodlu] RZECZOW. m ARCHIT

tête-de-loup <pl têtes-de-loup> [tɛtdəlu] RZECZOW. ż

vesse-de-loup <pl vesses-de-loups> [vɛsdəlu] RZECZOW. ż

gueule-de-loup <pl gueules-de-loup> [ɡœldəlu] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła loups w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

loups w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła loups w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła loups w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
dog eat dog prov

loups Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

dog eat dog prov
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文