skipped w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła skipped w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.skip <part prés skipping; prét, part passé skipped> [Brit skɪp, Am skɪp] CZASOW. przech.

III.skip <part prés skipping; prét, part passé skipped> [Brit skɪp, Am skɪp] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła skipped w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
skip Brit
skip Brit
skip Brit

skipped w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła skipped w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

skip2 [skɪp] RZECZOW. Brit, Aus (large container)

Tłumaczenia dla hasła skipped w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

skipped Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to skip it inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文