arrêté w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła arrêté w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.arrêté (arrêtée) [aʀete] CZASOW. pp

arrêté → arrêter

II.arrêté (arrêtée) [aʀete] PRZYMIOT.

Zobacz też arrêter

1. arrêter (empêcher d'avancer) lit, fig personne, groupe:

3. arrêter (mettre fin à):

1. arrêter (faire un arrêt):

1. arrêter (empêcher d'avancer) lit, fig personne, groupe:

3. arrêter (mettre fin à):

1. arrêter (faire un arrêt):

Tłumaczenia dla hasła arrêté w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

arrêté w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła arrêté w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła arrêté w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

arrêté Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文