cri w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cri w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. cri:

Zobacz też dernier

I.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ] PRZYMIOT.

1. dernier (qui termine une série):

2. dernier (précédent):

3. dernier (le plus récent):

4. dernier (extrême):

II.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ] RZECZOW. mf (ż)

1. dernier (qui est à la fin):

V.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ]

VI.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cri w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cri w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cri w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła cri w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cri Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文