choix w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła choix w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

choix <pl choix> [ʃwa] RZECZOW. m

1. choix (option):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
of music attr, après n

Tłumaczenia dla hasła choix w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
choix m (of de)
miscellany TV, RADIO

choix w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła choix w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła choix w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

choix Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文