armes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła armes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. arme MILIT:

arms pl
slope arms! Brit
à armes égales lit, fig

Zobacz też gauche, bagage

II.gauche [ɡoʃ] RZECZOW. m (en boxe)

I.armé (armée) [aʀme] CZASOW. pp

armé → armer

II.armé (armée) [aʀme] PRZYMIOT.

Zobacz też armer

Tłumaczenia dla hasła armes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
arme ż

armes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła armes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła armes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

armes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

armoury Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文