égales w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła égales w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.ég|al (égale) <mpl égaux> [eɡal, o] PRZYMIOT.

1. égal (identique):

equal (à to)
égal à lui-même, il
true to form, he

II.ég|al (égale) <mpl égaux> [eɡal, o] RZECZOW. m (ż)

III.ég|al (égale) <mpl égaux> [eɡal, o]

Tłumaczenia dla hasła égales w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

égales w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła égales w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.égal(e) <-aux> [egal, o] PRZYMIOT.

II.égal(e) <-aux> [egal, o] RZECZOW. m(ż)

Tłumaczenia dla hasła égales w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
égal(e) m (ż)
égal(e) m (ż)

égales Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文