equal w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła equal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.equal [Brit ˈiːkw(ə)l, Am ˈikwəl] RZECZOW.

II.equal [Brit ˈiːkw(ə)l, Am ˈikwəl] PRZYMIOT.

III.equal [Brit ˈiːkw(ə)l, Am ˈikwəl] PRZYSŁ. SPORT

Tłumaczenia dla hasła equal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
equal (à to)

equal w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła equal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła equal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

equal Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文