either w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła either w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.either [Brit ˈʌɪðə, ˈiːðə, Am ˈiðər, ˈaɪðər] ZAIMEK

II.either [Brit ˈʌɪðə, ˈiːðə, Am ˈiðər, ˈaɪðər] CZŁ. OKR.

2. either (both):

III.either [Brit ˈʌɪðə, ˈiːðə, Am ˈiðər, ˈaɪðər] PRZYSŁ.

IV.either [Brit ˈʌɪðə, ˈiːðə, Am ˈiðər, ˈaɪðər] SPÓJNIK

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła either w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ou (bien)… ou (bien)…

either w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła either w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.either [ˈaɪðəʳ, Am ˈi:ðɚ] PRZYSŁ. (in alternatives)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
either ... or ...
ou (bien) ... ou (bien) ...

Tłumaczenia dla hasła either w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

either Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文