distributor w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła distributor w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła distributor w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
allum|eur MOTOR, MEC
distribu|teur MOTOR, ELEC, TECH
diffuseur COM, PRESSE

distributor w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła distributor w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła distributor w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

distributor Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

distributor z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文