injection w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła injection w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

injection [Brit ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n, Am ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła injection w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

injection w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła injection w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła injection w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

injection Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

injection z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文