baisse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła baisse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. baisse (décidée):

baisse ECON, FIN, STAT (de prix, taux, salaires, d'impôts)

1. baisser (abaisser) personne:

1. baisser (diminuer de niveau):

2. baisser (diminuer de valeur):

Tłumaczenia dla hasła baisse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
baisse ż (in de)

baisse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła baisse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła baisse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

baisse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文