continue w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła continue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.continu (continue) [kɔ̃tiny] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła continue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

continue w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła continue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

continu(e) [kɔ̃tiny] PRZYMIOT.

continu [kɔ̃tiny] RZECZOW. m sans pl

Tłumaczenia dla hasła continue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

continue Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文