formation w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła formation w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

formation [fɔʀmasjɔ̃] RZECZOW. ż

1. formation (instruction):

crédit-formation <pl crédits-formation> [kʀedifɔʀmasjɔ̃] RZECZOW. m

post-formation [pɔstfɔʀmasjɔ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła formation w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
formation MILIT, GEOL

formation w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła formation w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

formation [fɔʀmasjɔ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła formation w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

formation Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

formation Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła formation w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文