pédagogique w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pédagogique w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pédagogique [pedaɡɔʒik] PRZYMIOT.

médico-pédagogique <pl médico-pédagogiques>, médicopédagogique <pl médicopédagogiques> [medikopedaɡɔʒik] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła pédagogique w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pédagogique w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pédagogique w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła pédagogique w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
inspecteur(-trice) m (ż) pédagogique

pédagogique Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

inspecteur(-trice) m (ż) pédagogique

pédagogique Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文