serrée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła serrée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. serrer (maintenir vigoureusement) personne:

I.serré (serrée) [seʀe] CZASOW. pp

serré → serrer

II.serré (serrée) [seʀe] PRZYMIOT.

III.serré (serrée) [seʀe] PRZYSŁ.

Zobacz też serrer

1. serrer (maintenir vigoureusement) personne:

serre-livres, serre-livre <pl serre-livres> [sɛʀlivʀ] RZECZOW. m

serre-file <pl serre-files> [sɛʀfil] RZECZOW. m

serre-joint <pl serre-joints> [sɛʀʒwɛ̃] RZECZOW. m TECH

serre-tête <pl serre-têtes> [sɛʀtɛt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła serrée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

serrée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła serrée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

serre-tête [sɛʀtɛt] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła serrée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

serrée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文