stitches w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stitches w angielski»francuski słowniku

I.stitch together CZASOW. [Brit stɪtʃ -, Am stɪtʃ -] (stitch [sth] together) lit

I.stitch up CZASOW. [Brit stɪtʃ -, Am stɪtʃ -] (stitch up [sth], stitch [sth] up) lit

II.stitch up CZASOW. [Brit stɪtʃ -, Am stɪtʃ -] (stitch up [sb], stitch [sb] up) inf Brit fig

I.stitch down CZASOW. [Brit stɪtʃ -, Am stɪtʃ -] (stitch [sth] down, stitch down [sth])

stitches w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stitches w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła stitches w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stitches Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文