nu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. nu (dévêtu):

II.nu <pl nu, nus> RZECZOW. m

nu-propriétaire (nue-propriétaire) <mpl nus-propriétaires> [nypʀɔpʀijetɛʀ] RZECZOW. m (ż)

nu-pied <pl nu-pieds> [nypje] RZECZOW. m (sandale)

va-nu-pieds, vanupied <pl va-nu-pieds, vanupieds> [vanypje] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła nu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

nu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.nu-pieds [nypje] RZECZOW. mpl (chaussures)

va-nu-pieds [vanypje] RZECZOW. mf inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła nu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
nu(e)
nu m
dos nu inv
naked a. fig
nu(e)

nu Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文