points w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła points w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

deux-points <pl deux-points> [døpwɛ̃] RZECZOW. m LING

rond-point, rondpoint <pl ronds-points, rondspoints> [ʀɔ̃pwɛ̃] RZECZOW. m

2. point (situation):

point NAUT

3. point (degré):

4. point:

II.point [pwɛ̃] PRZYSŁ. dated

point d'appui MILIT
point cardinal PHYS, GEOG
point de congestion dated MED
point de départ lit, fig
water tap Brit
point de fuite ART, ARCHIT
point de mire MILIT
point mort MOTOR

Zobacz też I

point-virgule <pl points-virgules> [pwɛ̃viʀɡyl] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła points w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

points w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła points w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

rond-point <ronds-points> [ʀɔ̃pwɛ̃] RZECZOW. m

point-virgule <points-virgules> [pwɛ̃viʀgyl] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła points w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

points Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文