’—‘non w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ’—‘non w francuski»angielski słowniku

I.non [nɔ̃] PRZYSŁ. En anglais la réponse no est généralement renforcée en reprenant le verbe utilisé pour poser la question: ‘tu es déçu?’—‘non’ = ‘are you disappointed?’—‘no, I'm not’; ‘est-ce que vous aimez les concombres?’—‘non’ = ‘do you like cucumber?’—‘no, I don't’.

1. non (marque le désaccord):

no way! inf

II.non <pl non> [nɔ̃] RZECZOW. m

Zobacz też oui

I.oui [wi] PRZYSŁ. En anglais la réponse yes est généralement renforcée en reprenant le verbe utilisé pour poser la question: are you happy? yes, I am; do you like Brahms? yes, I do.

1. oui:

I do

II.oui <pl oui> [wi] RZECZOW. m

non-discrimination [nɔ̃diskʀiminasjɔ̃] RZECZOW. ż

non-être <pl non-être> [nɔnɛtʀ] RZECZOW. m

non-événement <pl non-événements> [nɔnevɛnmɑ̃] RZECZOW. m

non-emploi [nɔnɑ̃plwa] RZECZOW. m

non-exécution [nɔnɛɡzekysjɔ̃] RZECZOW. ż

non-dissémination [nɔ̃diseminasjɔ̃] RZECZOW. ż

non-acceptation [nɔnaksɛptasjɔ̃] RZECZOW. ż

non-engagement [nɔnɑ̃ɡaʒmɑ̃] RZECZOW. m

’—‘non w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ’—‘non w francuski»angielski słowniku

non-voyant(e) <non-voyants> [nɔ̃vwajɑ̃, jɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

I.non-croyant(e) <non-croyants> [nɔ̃kʀwajɑ̃, jɑ̃t] PRZYMIOT.

II.non-croyant(e) <non-croyants> [nɔ̃kʀwajɑ̃, jɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

I.non-violent(e) <non-violents> [nɔ̃vjɔlɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.non-violent(e) <non-violents> [nɔ̃vjɔlɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

I.non-stop [nɔnstɔp] PRZYMIOT. inv

II.non-stop [nɔnstɔp] RZECZOW. m inv

non-respect <non-respects> [nɔ̃ʀɛspɛ] RZECZOW. m

non-fumeur (-euse) <non-fumeurs> [nɔ̃fymœʀ, -øz] RZECZOW. m, f

non-dit <non-dits> [nɔ̃di] RZECZOW. m

non-agression <non-agressions> [nɔnagʀesjɔ̃] RZECZOW. ż

non-lieu <non-lieux> [nɔ̃ljø] RZECZOW. m

’—‘non Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

’—‘non Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文