welcome w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła welcome w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.welcome [Brit ˈwɛlkəm, Am ˈwɛlkəm] PRZYMIOT.

III.welcome [Brit ˈwɛlkəm, Am ˈwɛlkəm] WYKRZYK.

I.welcome back CZASOW. [Brit ˈwɛlkəm -, Am ˈwɛlkəm -] (welcome back [sb], welcome [sb] back)

I.welcome in CZASOW. [Brit ˈwɛlkəm -, Am ˈwɛlkəm -] (welcome in [sb], welcome [sb] in)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła welcome w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

welcome w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła welcome w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
chaleureux(-euse)

Tłumaczenia dla hasła welcome w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

welcome Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文