intervention w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła intervention w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

intervention [Brit ɪntəˈvɛnʃ(ə)n, Am ˌɪn(t)ərˈvɛn(t)ʃ(ə)n] RZECZOW.

non-intervention [Brit, Am ˌnɑnɪn(t)ərˈvɛn(t)ʃ(ə)n] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła intervention w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

intervention w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła intervention w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła intervention w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

intervention Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文