cheer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cheer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Bronx cheer [Brit ˌbrɒŋks ˈtʃɪə, Am ˌbrɑŋks ˈtʃɪr] RZECZOW. Am

I.cheer on CZASOW. [Brit tʃɪə -, Am tʃɪr -] (cheer on [sb], cheer [sb] on)

II.cheer up CZASOW. [Brit tʃɪə -, Am tʃɪr -] (cheer up [sb], cheer [sb] up)

III.cheer up CZASOW. [Brit tʃɪə -, Am tʃɪr -] (cheer up [sth], cheer [sth] up)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cheer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cheer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cheer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cheer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cheer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文