l'aine w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'aine w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.aîné (aînée), ainé (ainée) [ene] PRZYMIOT.

II.aîné (aînée), ainé (ainée) [ene] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła l'aine w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
aine ż
aîné/-e m/ż
aîné/-e m/ż du village
aîné/-e m/ż
aîné/-e m/ż

l'aine w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'aine w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.aîné(e) [ene] RZECZOW. m(ż)

Tłumaczenia dla hasła l'aine w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'aine Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文