worries w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła worries w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.worry [Brit ˈwʌri, Am ˈwəri] CZASOW. nieprzech. (be anxious)

I.worry at CZASOW. [Brit ˈwʌri -, Am ˈwəri -] (worry at [sth]) lit

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła worries w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

worries w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła worries w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.worry <-ie-, -ing> [ˈwʌrɪ, Am ˈwɜ:r-] CZASOW. nieprzech. (be concerned)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła worries w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

worries Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文