poings w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła poings w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pieds et poings liés lit, fig

coup-de-poing <pl coups-de-poing> [kudpwɛ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła poings w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

poings w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła poings w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła poings w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

poings Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文