locked w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła locked w angielski»francuski słowniku

II.lock up CZASOW. [Brit lɒk -, Am lɑk -] (lock [sth] up, lock up [sth])

III.lock up CZASOW. [Brit lɒk -, Am lɑk -] (lock [sb] up, lock up [sb])

locked w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła locked w angielski»francuski słowniku

locked Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文