clefs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła clefs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też clé

1. clé TECH (de serrure, mécanisme, conserve):

III.à la clé PRZYSŁ. (comme enjeu)

clé à bougie MOTOR
plug spanner Brit Brit
clé à bougie MOTOR
clé de contact MOTOR
clé à sardines GASTR
clé à sardines GASTR
clé USB INFOR
Allen key ® Brit
clé de voûte ARCHIT fig

porte-clés, porte-clefs, porteclé <pl porte-clés, porte-clefs, porteclés> [pɔʀt(ə)kle] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła clefs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

clefs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła clefs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

clef → clé

Zobacz też clé

Tłumaczenia dla hasła clefs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
clef ż
clef ż

clefs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文