dreams w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dreams w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. dream (hope):

I have a dream that

II.dream <prét, part passé dreamt [dremt] dreamed> [Brit driːm, Am drim] CZASOW. przech.

III.dream <prét, part passé dreamt [dremt] dreamed> [Brit driːm, Am drim] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dreams w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dreams w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dreams w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.dream <dreamt, dreamt [or dreamed, dreamed]> [dri:m] CZASOW. nieprzech.

IV.dream <dreamt, dreamt [or dreamed, dreamed]> [dri:m] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dreams w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

dreams Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文