pipe w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pipe w angielski»francuski słowniku

I.pipe in CZASOW. [Brit pʌɪp -, Am paɪp -] (pipe [sth] in, pipe in [sth])

pipe w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pipe w angielski»francuski słowniku

pipe Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文