liberté w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła liberté w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. liberté (condition, état):

2. liberté (latitude):

Zwroty:

liberté des prix COM, LAW

référé-liberté <pl référés-libertés> [ʀefeʀelibɛʀte] RZECZOW. m

semi-liberté <pl semi-libertés> [səmilibɛʀte] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła liberté w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

liberté w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła liberté w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła liberté w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

liberté Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

liberté Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文