establishment w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła establishment w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

establishment [Brit ɪˈstablɪʃm(ə)nt, ɛˈstablɪʃm(ə)nt, Am əˈstæblɪʃmənt] RZECZOW.

re-establishment [Brit ˌriːɪˈstablɪʃm(ə)nt, ˌriːɛˈstablɪʃm(ə)nt, Am ˌriəˈstæblɪʃmənt] RZECZOW.

anti-establishment [Brit antɪɪˈstablɪʃm(ə)nt, Am ˌæn(t)iɪˈstæblɪʃmənt, ˌænˌtaɪɪˈstæblɪʃmənt] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła establishment w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

establishment w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła establishment w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła establishment w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

establishment Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文