ruling w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ruling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.ruling [Brit ˈruːlɪŋ, Am ˈrulɪŋ] RZECZOW.

II.ruling [Brit ˈruːlɪŋ, Am ˈrulɪŋ] PRZYMIOT.

1. rule (regulation):

the rules of the game lit, fig
it is a rule that

I.rule out CZASOW. [Brit ruːl -, Am rul -] (rule out [sth], rule [sth] out)

II.rule off CZASOW. [Brit ruːl -, Am rul -] (rule off [sth], rule [sth] off)

Tłumaczenia dla hasła ruling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ruling w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ruling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła ruling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ruling Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文