release w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła release w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

11. release (of employee for training) → day release

Zobacz też day release

pre-release [Brit priːrɪˈliːs, Am ˌprirəˈlis] PRZYMIOT. CINE

Tłumaczenia dla hasła release w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

release w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła release w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła release w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

release Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

release z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文