financière w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła financière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.financ|ier (financière) [finɑ̃sje, ɛʀ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła financière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

financière w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła financière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

financier (-ière) [finɑ̃sje, -jɛʀ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła financière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

financière Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文