screw w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła screw w angielski»francuski słowniku

II.screw down CZASOW. [Brit skruː -, Am skru -] (screw [sth] down, screw down [sth])

II.screw off CZASOW. [Brit skruː -, Am skru -] (screw [sth] off, screw off [sth])

II.screw in CZASOW. [Brit skruː -, Am skru -] (screw [sth] in, screw in [sth])

II.screw on CZASOW. [Brit skruː -, Am skru -] (screw [sth] on, screw on [sth])

II.screw together CZASOW. [Brit skruː -, Am skru -] (screw [sth] together, screw together [sth])

II.screw up CZASOW. [Brit skruː -, Am skru -] (screw [sth] up, screw up [sth])

screw w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła screw w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła screw w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

screw Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to have a screw loose iron inf

screw z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文