crayon w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła crayon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

crayon-feutre <pl crayons-feutres> [kʀɛjɔ̃føtʀ] RZECZOW. m

crayon-lecteur <pl crayons-lecteurs> [kʀɛjɔ̃lɛktœʀ] RZECZOW. m

taille-crayons, taille-crayon <taille-crayons> [tajkʀɛjɔ̃] RZECZOW. m

porte-crayons, porte-crayon <pl porte-crayons> [pɔʀt(ə)kʀɛjɔ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła crayon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

crayon w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła crayon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

taille-crayon <taille-crayon(s)> [tɑjkʀɛjɔ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła crayon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

crayon Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文