gras w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gras w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.gras (grasse) [ɡʀɑ, ɡʀɑs] PRZYMIOT.

II.gras (grasse) [ɡʀɑ, ɡʀɑs] PRZYSŁ.

Zobacz też veau, discuter

veau <pl veaux> [vo] RZECZOW. m

gras-double [ɡʀɑdubl] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła gras w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gras w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gras w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

gras(se) [gʀɑ, gʀɑs] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła gras w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gras Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文