shoot w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła shoot w angielski»francuski słowniku

III.shoot <prét, part passé shot> [Brit ʃuːt, Am ʃut] CZASOW. przech.

2. shoot:

to be shot to pieces inf lit
to be shot to pieces inf fig

10. shoot (inject) inf → shoot up inf

IV.shoot <prét, part passé shot> [Brit ʃuːt, Am ʃut] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też shoot up, mouth

II.shoot up CZASOW. [Brit ʃuːt -, Am ʃut -] (shoot up [sth], shoot [sth] up)

I.shoot down CZASOW. [Brit ʃuːt -, Am ʃut -] (shoot down [sb/sth], shoot [sb/sth] down)

II.shoot down CZASOW. [Brit ʃuːt -, Am ʃut -] (shoot [sb] down, shoot down [sb])

II.shoot up CZASOW. [Brit ʃuːt -, Am ʃut -] (shoot up [sth], shoot [sth] up)

shoot-out [Brit ˈʃuːtaʊt, Am ˈʃu ˌdaʊt] RZECZOW. inf

shoot w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła shoot w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła shoot w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

shoot Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文