piquer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła piquer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

8. piquer inf:

to pinch Brit inf
to pinch Brit inf

Zobacz też frotter

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to have a snooze inf
to have a snooze inf

Tłumaczenia dla hasła piquer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

piquer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła piquer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła piquer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

piquer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文