pique w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pique w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.piqué (piquée) [pike] CZASOW. pp

piqué → piquer

II.piqué (piquée) [pike] PRZYMIOT.

III.piqué (piquée) [pike] RZECZOW. m (ż) inf (extravagant)

Zobacz też piquer

8. piquer inf:

to pinch Brit inf
to pinch Brit inf

pique-fleurs, pique-fleur <pl pique-fleurs> [pikflœʀ] RZECZOW. m

8. piquer inf:

to pinch Brit inf
to pinch Brit inf

Zobacz też frotter

pique-feu <pl pique-feu, pique-feux> [pikfø] RZECZOW. m

pique-assiette <pl pique-assiette, pique-assiettes> [pikasjɛt] RZECZOW. mf inf

pique-niquer, piqueniquer [piknike] CZASOW. nieprzech.

pique-nique <pl pique-niques>, piquenique <pl piqueniques> [piknik] RZECZOW. m

pique-niqu|eur (pique-niqueuse) <mpl pique-niqueurs>, piqueniqueur (piqueniqueuse) <mpl piqueniqueurs> [piknikœʀ, øz] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła pique w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pique w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pique w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pique-niqueur (-euse) <pique-niqueurs> [piknikœʀ, -øz] RZECZOW. m, f

pique-assiette <pique-assiette(s)> [pikasjɛt] RZECZOW. mf inf

pique-nique <pique-niques> [piknik] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pique w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pique Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文