stuck w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stuck w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.stuck [Brit stʌk, Am stək] CZASOW. pt CZASOW. pp

stuck → stick

Zobacz też stick

III.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] CZASOW. przech.

IV.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] CZASOW. nieprzech.

stuck-up [Brit stʌkˈʌp, Am ˈˌstək ˈəp] PRZYMIOT. inf

III.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] CZASOW. przech.

IV.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] CZASOW. nieprzech.

I.stick to CZASOW. [Brit stɪk -, Am stɪk -] (stick to [sth/sb])

Tłumaczenia dla hasła stuck w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stuck w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stuck w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też stick2, stick1

Tłumaczenia dla hasła stuck w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stuck Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文