doigt w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła doigt w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. doigt ANAT:

mettre le doigt sur qc lit, fig

Zwroty:

Zobacz też plaie, obéir, éventail, dix, bague

dix [dis, but before consonantdi, before voweldiz] PRZYMIOT. inv ZAIMEK

rince-doigts, rince-doigt <pl rince-doigts> [ʀɛ̃sdwa] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła doigt w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

doigt w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła doigt w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
noueux (-euse) doigt, main

Tłumaczenia dla hasła doigt w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

doigt Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文