freins w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła freins w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

4. frein MILIT:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
power attr

Tłumaczenia dla hasła freins w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

freins w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła freins w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła freins w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

freins Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

frein m à main
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文