lever w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lever w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.lever [Brit ˈliːvə, Am ˈlɛvər, ˈlivər] RZECZOW.

I.lever up CZASOW. [Brit ˈliːvə -, Am ˈlɛvər, ˈlivər -] (lever up [sth], lever [sth] up)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lever w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
levier PHYS, TECH
gear lever Brit
levier de frein à main MOTOR
gear lever Brit

lever w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lever w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gear lever RZECZOW. Brit, Aus, gearshift RZECZOW. Am, gear stick RZECZOW. Brit

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lever w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lever Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

frein m à main
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文