puissant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła puissant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.puissant (puissante) [pɥisɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

I.tout-puissant (toute-puissante) <pl tout-puissants, toutes-puissantes> [tupɥisɑ̃, tutpɥisɑ̃t] PRZYMIOT.

II.tout-puissant (toute-puissante) <pl tout-puissants, toutes-puissantes> [tupɥisɑ̃, tutpɥisɑ̃t] RZECZOW. mpl (ż)

Tout-Puissant [tupɥisɑ̃] RZECZOW. m REL

Tłumaczenia dla hasła puissant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

puissant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła puissant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.puissant(e) [pɥisɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.puissant(e) [pɥisɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. mpl

I.tout-puissant (toute-puissante) <tout-puissants> [tupɥisɑ̃, tutpɥisɑ̃t] PRZYMIOT.

II.tout-puissant (toute-puissante) <tout-puissants> [tupɥisɑ̃, tutpɥisɑ̃t] RZECZOW. m, f (souverain absolu)

Tout-Puissant [tupɥisɑ̃] RZECZOW. m REL

Tłumaczenia dla hasła puissant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
pok(e)y car

puissant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文