slash w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła slash w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.slash open CZASOW. [Brit slaʃ -, Am slæʃ -] (slash [sth] open, slash open [sth])

I.slash down CZASOW. [Brit slaʃ -, Am slæʃ -] (slash [sth] down, slash down [sth])

Tłumaczenia dla hasła slash w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

slash w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła slash w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła slash w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

slash Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文