counted w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła counted w angielski»francuski słowniku

1. count (numerical record):

1. count (add up):

I.count on CZASOW. [Brit kaʊnt -, Am kaʊnt -], count upon CZASOW. (count on [sb/sth])

I.count against CZASOW. [Brit kaʊnt -, Am kaʊnt -] (count against [sb])

counted w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła counted w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła counted w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

counted Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

être K.O.
aller au tapis SPORT
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文